RSS

Monthly Archives: Tháng Năm 2011

Kho block và Font AutoCAD

 

AutoCAD Block dạng DWG

Ô tô
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/car1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/car2.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/car3.zip

Chi tiết xây dựng:
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/constructiondetail1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/constructiondetail2.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/constructiondetail3.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/constructiondetail4.zip

Hình vẽ chi tiết máy xây dựng
http://www.esnips.com/doc/d35ed279-45b0-44bd-bcf4-9561746745ba/May-xay-dung

Nội thất:
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/furniture1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/furniture2.zip

Bếp:
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/Kitchen1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/Kitchen2.zip

Người:
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/people.zip

Mặt bằng:
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/plan1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/plan2.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/plan3.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/plan4.zip

Sân thể thao:
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/sport.zip

Vệ sinh:
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/wc1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/wc2.zip

Động vật:
http://www.cadviet.com/upfiles/animal.zip

Block ký hiệu
File DWG – Các ký hiệu về xe cộ, người, wc, cây, đồ nội thất, các sân thi đấu,…
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=539&pid=1852&st=0

Chương trình chèn các block ký hiệu thông dụng
Bao gồm cả thư viện.
http://www.cadviet.com/modhost/hoanh/CVIB.zip

Font tiếng Việt
đủ các loại: spec_bar.shx, timesout.shx, spec_sl.shx, vnc.shx, vnd.shx, vnr.shx, vnromaci.shx, vnromand.shx, vns.shx, vntime.shx, uni2.shx, univn.shx, abcroman.shx, architxt.shx, asg.shx, atlanta.shx, banco.shx, chhbg.shx, circuit.shx, complex9.shx, disocp.shx, es.shx, eskdu.shx, eyeglass.shx, gothici9.shx, kythuat1.shx, msimplex.shx, or.shx, paris.shx, st.shx, techno.shx, tubular.shx, tvromans.shx, univ.shx, vcad.shx, vcomplex.shx, vhcour.shx, vncc_scr.shx, vnds.shx, vnitalic.shx, vnpor.shx, vnsimple.shx, vnzcmr2.shx, extfont2.shx, g13f12d.shx, g13f12w.shx, geniso.shx, italic8.shx, monotxt8.shx, simplex8.shx, amgdt.shx, amdtsymbols.shx, vn.shx, vnarial.shx, vnsimli.shx, vnsimple.shx, vn-vni.shx, txt.shx, vn_vni.shx, …
Download

Font Hệ thống TCVN-3 (ABC)
Các font như .vnArial, .vnTime, .vnAvant,…
Download file dưới đây về và bung nén vào một thư mục rồi vào Start > Control Panel > Font > File > Install New Font rồi chọn thư mục vừa bung ra
Download

Photoshop Library dạng PSD

Thư viện để dán shop, người, cây, ôtô, mây trời,
http://www.cadviet.com/modhost/hoanh/all%20people.zip
http://www.cadviet.com/modhost/hoanh/all%20tree.zip

Model 3DSMax dạng Max

Công trình:
http://myfreefilehosting.com/f/0ddb5436bc_63.19MB

Ô tô:
http://myfreefilehosting.com/f/0a2ae45ca1_43.68MB

Tàu hỏa:
http://myfreefilehosting.com/f/b1b0fe7803_10.38MB

Xe tải, xe khách, xe cứu hỏa:
http://myfreefilehosting.com/f/1c7d320e42_23.15MB

Tàu thuyền:
http://myfreefilehosting.com/f/6f15d4d05b_27.6MB

Máy bay trực thăng:
http://myfreefilehosting.com/f/68b67420dc_19.11MB

Đồ đạc trong phòng tắm:
http://www.cadviet.com/modhost/hoanh/bathroom.rar

Bếp lấy từ bộ Archinteriors:
http://www.cadviet.com/modhost/hoanh/Bep_archinteriors.zip

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 31, 2011 in Uncategorized

 

Mã số bí mật điện thoại Samsung và Nokia

1. MÃ SỐ BÍ MẬT MÁY ĐIỆN THOẠI SAM SUNG:

*#9998*help# : truy cap menu tro giup.
*#7465626# : tinh trang khoa may.
*#7337# : unlock cho dien thoai doi moi.
*2767*java# : khoi tao java, xoa java dang co.
*2767*media# : xoa nhac, hinh.
*2767*wap# : khoi tao lai thong so wap.
*2767*cust# : tao lai phan mem tu EEPROM.
*2767*full# : tra lai tinh trang xuat xuong.
*#9998*java# : menu cac tinh nang tuong thich java.
*#9999*0# : che do man hinh.
*#9999# : phien ban firm ware.
*#0837# : thong tin cau truc phan mem.
*#8888# : phien ban phan cung.
*#9998*746# : thong tin ve sim.
*#9998*778# : hien thi bang dich vu sim.
*#0523# : do tuong phan.
*#0842# : chuyen sang che do rung.
*#0288# : thong tin tinh trang pin.
*#8999*228# : thong so ly thyet cua pin.
*#9998*377# : xem danh sach cac loi.
*#9998*782# : hien thi lich va dong ho bao thuc.
*#9998*585# : thong tin vung bo nho cam truy cap (NNM).
*#3243948# : tat tinh nang chong nhieu am thanh.
*#0001# : hien thi thong so ve ket noi serial.
*0001*s*f*t# : thay doi cac thong so cua ket noi serial (s = toc do; f = 0, 1; t = 0, 1).
*#9125# : bieu tuong mat cuoi khi sac pin.
*#8999*246# : tinh trang ung dung.
*#8999*289# : thay doi tan so chuong bao thuc.
*#8999*324# : man hinh sua loi (dung cho KTV).
*#8999*364# : bat tinh nang theo doi he thong WATCHDOG – mot ung dung java.
*#8999*427# : xem thong tin do WATCHDOG cung cap.
*#8999*523# : thay doi tuong phan man hinh LCD.
*#8999*636# : tinh trang bo nho.
*#8999*764# : dung luong cua sim. Mot cach kiem tra xem ban dang dung super sim hay khong (super co dung luong 64k).
*#8999*842# : kiem tra tinh nang rung cua dien thoai.
*#8999*862# : hien thi mot so tinh nang khi dung dien thoai voi carkit.
*#8999*999# : lan kiem tra cuoi cung.
*#8999*9266# : mot man hinh sua loi khac.
*#8999*638# : hien thi thong tin ve mang cua nha cung cap dich vu ma ban dang su dung.
*#9998*5646# : thay logo khoi dong.
*#9998*76# : xem ma so san pham.
*#9998*968# : giai dieu dang duoc dung cho tinh nang bao thuc.
(Ma bao ve mac dinh cua Samsung: 1111).

2. MÃ SỐ BÍ MẬT MÁY ĐIỆN THOẠI NOKIA:

*3370# (efr0) : kich hoat che do EFR, cho chat luong am thanh tot hon nhung ton pin hon.
#3370# (efr0) : tat che do EFR neu da bat, may se khoi dong lai.
*4720# (hrc0) : kich hoat che do HRC, chat luong am thanh kem nhung it ton pin hon.
#4720# (hrc0) : tat HRC neu co dung, khoi dong lai may.
*#0000# : thong tin phan mem (phien ban, NSX, ten phan mem).
*#7760 (srn0) : xem so seri.
*#06# : xem IMEI.
*#92702689# (war0anty) : cac thong tin bao hanh.
*#746025625# (sim0clock) : kiem tra sim xem co che do tiet kiem pin hay khong.
*#7780# (rst0) : khoi dong lai may (can nhap mat khau).
*#7370# :khoi phuc cai dat goc (can nhap mat khau).
*#7370925538# (res0wallet) : luu tru bi mat wallet (phai biet mat ma may).
*#67705646# (opr0logo) : xoa logo mang, du ve mac dinh la ten mang cung cap dich vu.
*#7220# (pca0) : kich hoat che do PCCH tiet kiem thoi gian truy cap gprs (tuy vao mang cung cap dich vu).
*#7230# (pcd0) : tat PCCH, may tu khoi dong lai.
*#2640# : hien thi ma bi mat dang su dung.
*#2820# : hien thi bluetooth.
*#7489# : hien thi man hinh bao ve.
*#3925538# : xoa bo chi tieu.
x# : xem so thue bao vi tri x trong the sim (x tu 1-255).
#pw+1234567890+1# hoac +2#, +3#, +4#, +5#, +6#, +7# : kiem tra co khoa hay khong.
#pw+xxxxxxxxxxxxxxx+1# hoac +2#, +3#, +4#, +5#, +6#, +7# : mo khoa ma symbian.
>>Format may symbian s60: Tat nguon roi an giu dong thoi cac phim *, 3, goi di va nut tat mo nguon. Cac giu lieu luu tru trong bo nho dien thoai se bi xoa.
(Ma bao ve mac dinh cua Nokia: 12345).

 

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 31, 2011 in Uncategorized

 

Tải phần mềm Kế toán: KTexcel

– Theo qui định tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế Tài nguyên và theo Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên thì kể từ ngày 01/07/2010, người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế Tài nguyên theo biểu thuế suất mới. Phiên bản HTKK 2.5.2 hiện đang triển khai cho doanh nghiệp chưa đáp ứng được biểu thuế Tài nguyên nêu trên. Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.3 đáp ứng theo biểu thuế tài nguyên. Đến nay việc xây dựng đã hoàn thành. Tổng cục Thuế phát hành ứng dụng HTKK 2.5.3 để phục vụ kê khai thuế tài nguyên kỳ kê khai tháng 7/2010.
– Phần mềm HTKK phiên bản 2.5.3 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

Lưu ý:

1. Người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN và 02/TAIN có kỳ kê khai >= tháng 7 năm 2010 hoặc 03/TAIN có niên độ tài chính >= 2010 thì bắt buộc phải nâng cấp ứng dụng lên phiên bản HTKK 2.5.3 (Trước khi cài đặt bản nâng cấp ứng dụng HTKK, NNT nên chọn gỡ bỏ ứng dụng trước khi tiến hành cài đặt bản nâng cấp).

Cơ quan Thuế vẫn nhận các tờ khai khác sử dụng ứng dụng các phiên bản trước nếu mẫu tờ khai đó còn hiệu lực theo qui định văn bản pháp luật về thuế.

2. Đến ngày 18/03/2011 chương trình HTKK đã nâng cấp lên phiên bản mới 2.5.4

Tải phiên bản 2.5.2 tại đây hoặc tại đây.
Tải phiên bản 2.5.3 tại đây hoặc tại đây.
Tải phiên bản 2.5.4 tại đây hoặc tại đây.

– Để Download được nhanh hơn bạn nên dùng chương trình tăng tốc Download ví dụ như Internet Download Manager (IDM). Vào đây để tải IDM, Nếu chưa có giải nén WINRAR thì tải WINRAR tại đây .

Phần mềm đọc file .DPF nhỏ và gọn nhẹ đây, cái này không cần cài đặt kích vào là chạy ngay!

TẢI PHẦN MỀM KẾ TOÁN VỀ MÁY

*Phiên bản KTExcel 2.9.0.0 Hãy chọn 1 trong số các link sau để tải về:

Link 1 hoặc Link 2 hoặc Link 3 hoặc Link 4

hoặc Link 5 hoặc Link 6 hoặc Link 7

Tham khao: http://ktexcel.googlepages.com
hoac: http://ktexcel.googlepages.com/download

Nếu các bạn không Download về được thì hãy vào hộp thư sau.
Đầu tiền vào địa chỉ Gmail.com
và sử dụng Uername là: ktexcelupload-Password là: ktexcel123456

Hoặc tham khảo tại địa chỉ: http://www.mediafire.com/?nln1k4dwwet
Chúc các bạn thành công!

Nguồn: http://ktexcel.blogspot.com

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 27, 2011 in Uncategorized

 

Download phan mem xay dung Vietlisp.com

Download here:
c2x.VLX
Download
4k v. 1 Jan 5, 2011 11:18 PM Vũ Lê Thiên
tal.VLX
Download
6k v. 1 Jan 5, 2011 11:29 PM Vũ Lê Thiên
 Hỗ trợ
ccopy+.LSP
Download
Copy tăng dần 1k v. 2 Dec 14, 2010 6:35 PM Viet Lisp
Shx_Fonts.rar
Download
Font tiếng Việt Autocad 33k v. 3 Oct 12, 2009 6:35 AM Viet Lisp
Sserife.fon
Download
Font tiếng Việt hệ thống 97k v. 3 Nov 7, 2010 1:59 AM Viet Lisp
TKCG.10.5.TCVN3.Menu.support.rar
Download
Nenu TKCG font TCVN3 87k v. 2 Dec 14, 2010 6:52 PM Viet Lisp
vlconvert.vlx
Download
Convert font tren Acad 8k v. 3 Nov 26, 2010 8:30 AM Viet Lisp
VN_SysFonts.rar
Download
Font tiếng Việt hệ thống 884k v. 4 Nov 17, 2010 12:06 AM Viet Lisp
 Mặt cắt địa chất
MCDC 4.5.rar
Download
Mặt cắt địa chất 4.5 363k v. 5 Oct 12, 2009 6:54 AM Viet Lisp
 Thiết kế cống
HDSD_TKCG_8.0.pdf
View Download
Hướng dẫn sử dụng TKCG 8.0 1397k v. 2 Dec 22, 2009 8:02 AM Viet Lisp
TKCG 10.DEMO.rar
Download
3592k v. 3 Mar 16, 2010 1:42 AM Viet Lisp
 Thư viện bản vẽ
Conghop_Han Quoc.rar
Download
Ban ve cong hop 472k v. 2 Nov 2, 2010 5:52 PM Viet Lisp
Conghop_tedi.rar
Download
Ban ve cong hop 3131k v. 2 Nov 2, 2010 5:52 PM Viet Lisp
Jumbo_vienKHCN.rar
Download
Ban ve cong hop 695k v. 2 Nov 2, 2010 5:52 PM Viet Lisp
 Tiện ích khác
VietKey 2002 Full.rar
Download
8596k v. 2 Mar 16, 2010 7:10 PM Viet Lisp
wrar371.Regged.rar
Download
Winrar 3.71 1136k v. 2 Oct 28, 2009 8:28 PM Viet Lisp
 TVPlot
TVPlot demo.rar
Download
TVPlot 2.0 – Hỗ trợ in cắt ngang cho các chương trình thiết kế đường 1029k v. 2 Nov 17, 2010 1:20 AM Phương Phan Công
TVPlot help.rar
Download
Hướng dẫn sử dụng TVPlot 565k v. 2 Oct 21, 2010 10:07 PM Phương Phan Công
TVPlot v2.0 Build101210.rar
Download
1087k v. 2 Dec 9, 2010 6:27 PM Vũ Lê Thiên
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 19, 2011 in Uncategorized

 

Tài liệu Download

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 13, 2011 in Uncategorized

 

Kho phần mềm ứng dụng mini

 1. RAR Password Unlocker 3.2.0.1
 2. Chuyển đổi file PDF thành file …
 3. Acronis: Không chỉ đơn giản l…
 4. PhotoScape 3.5 – Miễn phí nhưng mạnh mẽ
 5. Hướng dẫn sử dụng Rainmeter
 6. StandaloneStack 2
 7. T3Desk 2010: Sự thay thế hoàn h…
 8. FLIP Flash Album Deluxe
 9. AVS Video Converter 6.2.3.314 + Crack
 10. Phần mềm chỉnh sửa âm thanh máy tính
 11. 4Easysoft MKV Converter 3.2.20 Portable
 12. Aiseesoft Total Video Converter v5.0….
 13. Aiseesoft Total Video Converter 4.0.0…
 14. Your Uninstaller! 2010 PRO 7.0.2010.1…
 15. Tạo thanh công cụ đẹp mắt trên Desktop
 16. Đổi hình nền cho thư mục b…
 17. Lắp đặt Modem ADSL tp-link TD 8811
 18. tạo một ảnh fantasy với một…
 19. Phần mềm copy siêu nhanh [TeraCopy]
 20. Phần mềm copy đĩa CD
 21. Key Crack một số phần mềm đ…
 22. Convert CDA to MP3 & American Sharewa…
 23. Phần mềm hay sửa lỗi cho thanh Taskbar
 24. 20 giao diện tuyệt đẹp cho Win…
 25. CoffeeCup Web JukeBox 4.6
 26. PHẦN MỀM KẾ TOÁN G-SOFT
 27. Làm phụ đề phim tiếng việt
 28. Magix Movie Edit Pro 15.0 Plus
 29. K.soft Blog Blaster v1.5 – Tăng nhan…
 30. Light artist – nghệ sĩ điều ch…
 31. Tạo video chất lượng cao dung …
 32. FixWin – Sửa những lỗi phổ …
 33. Phần mềm tăng chất lượng â…
 34. Phần mềm chuyển đổi câu tiếng việt thành câu kí tự đặc biệt(cực hay, cực pro)  
 35. Chương trình đọc file FLV – FLV-Media Player
 36. Stealth KeyLogger dùng cho những “hacker” 
 37. Ecard Wizard hàng trăm mẫu thiệp thuộc nhiều chủ đề khác nhau
 38. Golden Eye – giám sát máy tính của bạn
 39. Cách Khắc Phục Không Vào Được Facebook ..And Tất Cả Trang Web Bị Chặn =))
 40. Nối các file video lại với – Boilsoft Video Joiner
 41. TeraCopy 2.12 – Sao chép dữ liệu cực nhanh 
 42. Your Uninstaller 2010 Pro 7.3.2010.33 full – Gỡ bỏ phần mềm hàng đầu thế giới
 43. Phần mềm học tiếng anh hoàn toàn miễn phí
 44. Real Desktop Light 1.51 – Bàn làm việc 3D cho máy tính
 45. Phần mềm diệt Keylockger chuyên nghiệp
 46. Microsoft Office 2010 Professional Plus Final Full + crack
 47. Phần mềm trang điểm đơn giản xóa nếp nhăn, sẹo và mụn .v.v.
 48. Notepad++ 5.8.7 Final – Phần mềm soạn thảo miễn phí
 49. Xem tất cả các định dạng video & audio – K-Lite Mega Codec Pack
 50. Phần mềm Gif Resize – (phóng to, thu nhỏ) ảnh GIF
 51. Phần mềm tự động tìm và xóa folder rỗng – Vanity remover
 52. Freemake Video Downloader – Phần mềm download và chuyển đổi video nhanh gọn
 53. Secure Folder – Phần mềm khoá, ẩn và mã hoá folder
 54. Sothink SWF Quicker 5.1 full – Phần mềm làm flash chuyên nghiệp
 55. TechSmith SnagIt Pro v10.0.0 Build 788 – Chụp ảnh và quay phim màn hình hàng đầu
 56. VietKey 2007 full – bản mới, tương thích Win7 và Vista
 57. Hide Folders 2009 3.6.25.627 – Khóa và ẩn thư mục 100% an toàn (kể cả Safe Mode)
 58. Smilies Yahoo độc đáo
 59. Flash FXP 3.7.8.1332 | Phần mềm upload dành cho các webmaster
 60. WinRar 4.65 – công cụ với tỉ lệ nén tuyệt vời!
 61. Windows 7 Folder Background Changer – Thay đổi hình nền folder trong Windows 7
 62. 5 ứng dụng miễn phí ngăn chặn lây nhiễm virus từ USB
 63. Photoshine_2.0__portable:Làm những khung ảnh tuyệt vời!
 64. Kho Ebook công nghệ rất bổ ích!
 65. Giới thiệu phần mềm Teamviewer
 66. 50 phần mềm không nên bỏ qua cho máy tính
 67. Tổng Hợp Những Software Desktop – Văn Phòng Hay Quý III 2010
 68. Kaspersky internet security 2011 ( Crack 3700 ngày-Bản tiếng Việt)
 69. Màn hình desktop 4 trong 1
 70. Dream Aquarium Screensaver 1.214 Full – Bể cá cảnh tuyệt đẹp trên máy tính
 71. 15 ứng dụng giúp bạn diệt Virus trên điện thoại
 72. Màn hình desktop biến ảo với “Vòng tròn ứng dụng”
 73. Tăng Tốc độ Win
 74. Gửi hình trái tim và những hình vui lạ trong Y!M
 75. Duyệt web linh động với Opera 9.5 USB
 76. Tổng hợp 45 phần mềm tạo Virus ,hacking wed,……
 77. AAA Logo 2010 v3.1 – Phần mềm tạo logo chuyên nghiệp
 78. Phần mềm thu âm chuyên nghiệp
 79. Corel VideoStudio X4 14.0.0.342 – Phần mềm làm video chuyên nghiệp
 80. EZ-DJ Plus 1.2.112 – Phần mềm làm DJ chuyên nghiệp
 81. Atomix Virtual DJ Pro v6.0.1 – Phần mềm Mix nhạc chuyên nghiệp
 82. System Premium Edition 2.0 – Phần mềm đóng băng máy tính chuyên nghiệp
 83. Phần mềm đóng băng thế hệ mới !!!
 84. Phần mềm tạo ảnh mưa, tuyết, thác nước…
 85. Chụp hình 1 trang web – blog của bạn !!!
 86. Tạo ảnh nước đổ bóng Cực Kute
 87. Tìm kiếm, tự động cập nhật các driver còn thiếu của máy tính
 88. Giao diện win7 cho XP, Vista
 89. Dọn rác & tối ưu máy tính miễn phí
 90. Photo Frame Studio v2.0 có keygen
 91. KeyLemon – Đăng nhập máy tính bằng khuôn mặt của mình
 92. Phần mềm diệt virus Norton Internet Security 2010 Bản Cra
 93. Photodex ProShow Gold /Producer – Tạo slide ảnh chuyên nghiệp
 94. Phần mềm chuyển đổi dạng hình ảnh
 95. Chuyển đổi PDF sang dạng flash lật trang
 96. kết nối với các thiết bị phần cứng âm thanh của máy tính
 97. Khôi phục lại phần mềm cho hệ thống
 98. “Cách mạng hóa” giao diện Windows
 99. Phần mềm quay phim, chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp
 100. TechSmith SnagIt v8.2.2 – Chụp hình đầy đủ blog
 101. Hướng Cài Đặt Và Điều Khiển Máy Tính Từ Xa 
 102. X-Pass – Dò password dạng sao ***
 103. Đóng băng ổ cứng tiện dụng – Deep Freeze v7.0.220.3172 & Serial
 104. KASPERSKY FULL mà khỏi cần tìm KEY (Có Hướng Dẫn)
 105. Skin đẹp cho Winrar
 106. WinRAR v4.00 Final + crack
 107. UltraSurf 9.6 – Fake IP, vượt tường lửa hiệu quả
 108. Trang web cho tạo hình ninja, phủ thủy.vvv ngộ nghĩnh
 109. 10 gadget giao diện gương cho Windows 7/Vista/XP
 110. Tăng tốc độ khởi động máy tính với Soluto Beta 
 111. USB Virus Scan 2.3 Build 0813 – Phần mềm diệt Virus nhỏ gọn cho USB
 112. Predator: Khóa máy tính bằng USB
 113. Bkav Pro 2010 + Crack Dùng thoải mái 100% Thành Công
 114. Phần mềm làm banner, ảnh flash cực đơn giản
 115. Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash
 116. CMC Internet Security 2011
 117. Auto Ghost Windows XP SP2 OEM giao diện Mac OS X tự nhận driver
 118. FixWin – Sửa những lỗi phổ biến nhất trên Windows 7 và Vista 3D
 119. Max 2010 + Key crack (32bit) Và 3D Max 2011
 120. Phần mềm phóng to ảnh ko làm vỡ hạt
 121. Phần mềm đổi đuôi video
 122. Phần mềm thiết kế logo chuyên nghiệp
 123. Phần mềm đóng băng ổ cứng hỗ trợ tiếng việt
 124. Wondershare Time Freeze Full Crack 2.0.0
 125. “vắc-xin miễn nhiễm” virus dành cho USB
 126. 5 phần mềm chuyển PDF sang DOC
 127. Hướng Dẫn Sử Dụng Proshow Gold
 128. Photodex ProShow Gold /Producer 4.51.3003 – Tạo slide ảnh chuyên nghiệp
 129. Xara3D là một phần mềm đồ họa 3 chiều gọn nhỏ
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 13, 2011 in Uncategorized

 

Driver đa năng dùng cho tất cả các loại máy tính

Driver đa năng dùng cho Laptop và Máy tính để bàn bộ Sky driver V9.9 được sưu tầm thực sự là một giải pháp tốt cho các bạn kĩ thuật viên phầm mềm không có driver của máy, hoặc các bạn có máy bị mất đĩa, hỏng đĩa driver khi cài lại win. Xin mời các bạn Download tại các địa chỉ sau:

Llink down load V9.9 : http://www.mediafire.com/?wxjx5dxwza93oj4

Đây là link bộ V11 :

http://www.ziddu.com/download/13179327/Driver11.part1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/13185302/Driver11.part2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/13202927/Driver11.part3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/13203055/Driver11.part4.rar.html

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 12, 2011 in Uncategorized